HR Bukhari - Amalan Utama


http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=

HR Bukhari - Amalan Utama
Tiga amal yang lebih utama:
1. Sembahyang dalam waktunya,
2. Berbakti kepada ibu bapak
3. Berjuang dijalan Allah.

Komentar