HR Muslim - Kesombongan


http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://putrabalawa.blogspot.com/2012/01/hr-muslim-kesombongan.html
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer&url=http://putrabalawa.blogspot.com/2012/01/hr-muslim-kesombongan.html

Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar zarah.

Komentar