HR Abu Daud - Kepercayaan


http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://putrabalawa.blogspot.com/2012/02/hr-abu-daud-kepercayaan.html

Tunaikanlah amanah kepada yang telah mempercayaimu dan janganlah engkau berkhianat kepada yang khianat kepadamu

Komentar